Този сайт използва бисквитки (cookies) ВИЖ ПОВЕЧЕ

Осчетоводяване на наложен платеж с (ППП)

За всички пратки, изпратени с Наложен платеж с Пощенски Паричен Превод, клиента получава Разписка за Пощенски Паричен Превод, която замества касовия бон.
Съгласно Комисията за регулиране на съобщенията – Еконт Експрес е лицензиран пощенски оператор.
Законът за пощенски услуги дава определение на услугите „пощенски паричен превод“ и „наложен платеж“ като две отделни услуги.
Лицензията е позволила на Еконт предлагането на комбинирана услуга наложен платеж посредством пощенски паричен превод.

Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.), всяко лице, което извършва продажби, трябва да ги маркира на ЕКАПФ, освен ако получаването на парите не става чрез пощенски паричен превод от лицензиран пощенски оператор, а именно:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършвачрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.“
В твърдение на горния текст има много тълкувателни писма от НАП, като прилагаме примерно такова с номер 2_1522 от 13.10.2011 г:
След доставяне на стоката на крайния клиент, той се разписва върху товарителницата на Еконт и събраната сума за стоката, тръгва към продавача, посредством пощенски паричен превод, за което клиента получава разписка за събран пощенски паричен превод, а продавачът – разписка за получен ППП.
В момента на приемане на парите от клиента, търговецът е длъжен да издаде касов бон или разписка за пощенски паричен превод за сумата. Настоящият процес е разгледан от органите на НАП в тълкувателни писма, като разносна търговия, при която продавачът се задължава да издаде фискална касова бележка и неговия купувач да я получи в момента в който предава пари, предназначени за заплащане на стоката ( чл.25, ал.2 от Наредба Н-18, приложено писмо от НАП 3_2896 от 10.10.2011).
На клиента в сделката, получаващ стоката – му се признава разхода за закупуване на стоката (чл.10, ал.4 ЗКПО), ако е документално обоснован с фактура, издадена от заявител и прикачена към нея разписка за пощенски паричен превод.

Повече информация от официалния сайт на Еконт Експрес: https://www.econt.com/services/cash-on-delivery-payment-via-postal-money-transfer