Този сайт използва бисквитки (cookies) ВИЖ ПОВЕЧЕ

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 7 работни дни  считано от датата на получава на съответната стока.

Правото на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние не е валидно при поръчки с печат и/или бродерия персонализирани по изискване на клиента и с файлове, лога, знаци, слогани и всякакви файлове за печат и/или бродерия, предоставени от клиента. Ред за рекламация и обслужване на рекламации по поръчки с печат и/или бродерия можете да намерите тук: Условия за рекламация за поръчки с печат и/или бродерия

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната иформация: Вашето име, географски адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

За Ваше улеснение можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ - ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адреса ни тук: http://paraleli.bg/paraleli-contacts/ без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 3 работни дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 3-дневния срок.

Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без това да включва разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок до 7 дни

Paraleli.bg запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от Вас банкова сметка, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.

Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания се изисква касов бон.

Паралели ООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес www.paraleli.bg. Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.