печат на PVC фолио

екосолвентен печат на PVC фолио - цени

Вие сте тук::/печат на PVC фолио

печат на PVC фолио

печат на pvc фолиоПечат на PVC фолио. Еко-солвентен печат на PVC фолио-самозалепващо, бяло МАТ или ГЛАНЦ, Прозрачно, Златисто и Сребристо, с ширина на печат до 100 см.

широко-форматен печат на PVC фолио

Уважаеми клиенти и колеги, универсалният формат на който трябва да подадете Вашите файлове за печат на PVC фолио е composite (нецветоотделен) PDF for prepress като всички шрифтове следва да са конвертирани в криви. Ето и някои особености ако генерирате файл за печат на PVC фолио с различни програми ФАЙЛОВЕ за PC ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ: от Corel Draw – разгрупирайте всички обекти, селектирайте текстовете, конвертирайте всички текстове в криви (Arrange Convert To Curves – Ctrl-Q), направете PDF файл с опцията File-PublishToPDF (работи от версия 11 вкл.), задайте настройка PDF for Prepress, downsample images to 300dpi, CMYK, като конвертирате текстове в криви. от QuarkXPress 3.x генерирайте файла с pdf – Scitex Bridge и избрана опция Separation: Off от QuarkXPress 4.x с оригиналното ppd – Scitex BrisqueC и избрана опция Separation: Off от QuarkXPress 3, 4, 5.x генерирайте принтерски файл за стандартен експонатор с избрана Опция Separation: Off от Page Maker с оригиналното ppd – Scitex BrisqueC и включена опция Composed Color. * Не забравяйте да заредите всички шрифтове в PS файла. от Adobe Illustrator – конвертирайте всички текстове в криви и Аttribute от 2540-3048 dpi и запишете файла във формат Illusrator EPS. от MS Word или друга програма, която НЕ поддържа Export към EPS формат- инсталирайте стандартен за Windows принтер Linotronic 930.v2 с печат към файл (Print To File). След инсталацията при готов документ изберете File->Print с печат на Linotronic 930.v2. Комптърът Ви ще създаде файл с разширение PRN, който представлява неговият векторен, нередактирум вид годен за печат. РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ: – TIFF (със или без LZW компресия) Изображенията моля да бъдат на резолюция минимум 225 dpi (препоръчително 300 dpi). ПРИНТЕРСКИ ФАЙЛОВЕ: – PS, PRN принтерски файлове за експонация генерирани за Linotronic 330, 530, 930, цветоотделени в CMYK формат, черният цвят генериран като „Overprint“. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: 1. Да работите само в CMYK ( Pantone, ако има такива) цветове. Използването на RGB цвят може да доведе до сериозни цветови отклонения (дори липси) в изходния материал. 2. Да конвертирате вмъкнатите изображения в CMYK модел при резолюция 300dpi при размер 1:1 3. Ако работите с Corel Draw да конвертирате използваните текстурни фонове в Bitmap / CMYK / 225 dpi 4. Ако работите с Corel Draw да НЕ използвате OLE обекти (изображения вмъкнати от други програмни продукти, посредством Clippboard) 5. Ако работите с Corel Draw да НЕ използвате функцията Rotate върху растерни (Bitmap) изображения . 6. Да НЕ задавате запълвания под 20% върху прекалено тънки линии – с дебелина под 0.3pt (0.1мм); 7. Да конвертирате шрифтовете в криви преди да запишете готовия материал. Пропуски в горните правила на работа може да доведе до сериозни отклонения в отпечатаната продукция, за които ФИРМАТА НИ НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ. – Файл в MS Word и Excell формати НЕ са препоръчителни за печатни материали. Цветоотделката се прави по модел CMYK (евентуални наличия на допълнителни цветове се договарят отделно). Молбата ни е да прилагате цветна разпечатка или мостра, доближаваща се максимално до Вашите изисквания за получени цветове в готовата реклама. Готовите материали можете да подадете чрез: НОСИТЕЛИ: – Дискета 1.44? – CD, DVD – (носителите следва да за записани на PC или MAC със стандарт за запис ISO9660 с включена Juliet файлова система, запазваща дългите имена на файловете). С дискове записани в HFS система за MAC не можем да работим. – стандартни USB памети ТРАНСФЕР: – Вашите файлове с големина до 5MB можем да приемем и по e-mail; – НЕ е разрешен трансфер на файлове чрез ICQ клиент; – За файлове с големина над 5MB моля ползвайте компресия без загуби; – Готовите файлове можем да свалим и от ваш собствен файлов сървър при осигурен достъп и оптимална скорост на трансфера;