Рекламации

Вие сте тук::/Рекламации
Рекламации 2018-11-26T16:36:06+00:00

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ

 • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената, незабавно се свържете с нас на info@paraleli.bg. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента.
 • Рекламация може да се заяви до 7 /седем/ дни след получаване на готовата продукция
 • На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден /писмено в сайта www.paraleli.bg за несъответствие или дефект
 • На рекламация не подлежат стоки, които са увредени от влага, химически препарати, лепила и резки температурни промени.
 • На рекламация не подлежат объркани от клиента размери, изрези, изображение, цвят, предадени при устни уговорки. Затова държим да се уточнява по email.
 • На рекламация не подлежи разминаване на нюанс на цвят от екран на монитор и от действителен продукт. Всички предоставени от клиента файлове следва да са съобразени с изисквания за файлови формати
 • На рекламация не подлежат особености на снимката, например разфокусиран (blur) ефект. Някои елементи могат да са с по-рязка картина от други, поради спецификата на фотографа/дизайнера на изображение.
 • Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на 0890 21 25 35. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя в момента на получаване на пратката.
 • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Всяка рекламация се разглежда до 7 /седем/ работни дни след предявяването й. След приемане на рекламацията като основателна, Паралели ООД уведомява клиента по e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията, като определя по какъв начин да обезщети клиента:

 • Изпраща/доставя на клиента коригиран/ремонтиран или нов продукт от същия вид и модел;
 • В случай, че не може да бъде подсигурен продукт със същите характеристики, Паралели ООД предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност;
 • При отхвърляне на предявената рекламация, Паралели ООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия e-mail адрес.  При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин.
 • Ако в 30 / тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището , клиентът не потърси стоката си, Паралели ООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.
 • С прочитането на тези условия и в последствие при направена поръчка в уеб сайта ни, по email или в наш офис, вие, като клиент, безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по горе, моля не използвайте нашите услуги.

В случай на неразбиране на общите условия за пазаруване от Паралели ООД, както и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на 0890 21 25 35