Изисквания за файлови формати

Вие сте тук::/Изисквания за файлови формати
Изисквания за файлови формати 2018-02-11T12:09:44+00:00
Уважаеми клиенти и колеги,
универсалният формат на който трябва да подадете Вашите файлове за печат е

composite (нецветоотделен) PDF for prepress

като всички шрифтове следва да са конвертирани в криви.
Ето и някои особености ако генерирате файла си с различни програми

ФАЙЛОВЕ за PC

ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗА ситопечат:
от Corel Draw (до 15-та версия)- разгрупирайте всички обекти, селектирайте текстовете, конвертирайте всички текстове в криви (Arrange Convert To Curves – Ctrl-Q), направете PDF файл с опцията File-PublishToPDF (работи от версия 11 вкл.), задайте настройка PDF for Prepress, downsample images to 300dpi, CMYK, като конвертирате текстове в криви.
от QuarkXPress 3.x генерирайте файла с pdf – Scitex Bridge и избрана опция Separation: Off
от QuarkXPress 4.x с оригиналното ppd – Scitex BrisqueC и избрана опция Separation: Off
от QuarkXPress 3, 4, 5.x генерирайте принтерски файл за стандартен експонатор с избрана Опция Separation: Off
от Page Maker с оригиналното ppd – Scitex BrisqueC и включена опция Composed Color. * Не забравяйте да заредите всички шрифтове в PS файла.
от Adobe Illustrator – конвертирайте всички текстове в криви и Аttribute от 2540-3048 dpi и запишете файла във формат Illusrator EPS.
от MS Word или друга програма, която НЕ поддържа Export към EPS формат- инсталирайте стандартен за Windows принтер Linotronic 930.v2 с печат към файл (Print To File). След инсталацията при готов документ изберете File->Print с печат на Linotronic 930.v2. Комптърът Ви ще създаде файл с разширение PRN, който представлява неговият векторен, нередактирум вид годен за печат.

РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗА ШИРОКО ФОРМАТЕН ПЕЧАТ:
TIFF (със или без LZW компресия)
Изображенията моля да бъдат на резолюция минимум 225 dpi (препоръчително 300 dpi).

ПРИНТЕРСКИ ФАЙЛОВЕ:
– PS, PRN принтерски файлове за експонация генерирани за Linotronic 330, 530, 930,
цветоотделени в CMYK формат, черният цвят генериран като „Overprint“.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:
1. Да работите само в CMYK ( Pantone, ако има такива) цветове. Използването на RGB цвят
може да доведе до сериозни цветови отклонения (дори липси) в изходния материал.
2. Да конвертирате вмъкнатите изображения в CMYK модел при резолюция 300dpi при размер 1:1
3. Ако работите с Corel Draw да конвертирате използваните текстурни фонове в Bitmap / CMYK / 225 dpi
4. Ако работите с Corel Draw да НЕ използвате OLE обекти (изображения вмъкнати от други програмни продукти, посредством Clippboard)
5. Ако работите с Corel Draw да НЕ използвате функцията Rotate върху растерни (Bitmap) изображения .
6. Да НЕ задавате запълвания под 20% върху прекалено тънки линии – с дебелина под 0.3pt (0.1мм);
7. Да конвертирате шрифтовете в криви преди да запишете готовия материал.

Пропуски в горните правила на работа може да доведе до сериозни отклонения в отпечатаната
продукция, за които ФИРМАТА НИ НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ.

– Файл в MS Word и Excell формати НЕ са препоръчителни за печатни материали.

Цветоотделката се прави по модел CMYK
(евентуални наличия на допълнителни цветове се договарят отделно).

Молбата ни е да прилагате цветна разпечатка или мостра, доближаваща се максимално
до Вашите изисквания за получени цветове в готовата реклама.

Готовите материали можете да подадете чрез:

НОСИТЕЛИ:
– Дискета 1.44″
– CD, DVD – (носителите следва да за записани на PC или MAC със стандарт за запис ISO9660 с включена Juliet файлова система, запазваща дългите имена на файловете).  С дискове записани в HFS система за MAC не можем да работим.
– стандартни USB памети

ТРАНСФЕР:
– Вашите файлове с големина до 5MB можем да приемем и по e-mail;
– НЕ е разрешен трансфер на файлове чрез ICQ клиент;
– За файлове с големина над 5MB моля ползвайте компресия без загуби;
– Готовите файлове можем да свалим и от ваш собствен файлов сървър при осигурен достъп и оптимална скорост на трансфера;